ryota2357

ryota2357

プログラマー

電気通信大学I類 1年(UEC22-12, MMA)
C#, Unity, C++, 競プロ, Neovim
https://twitter.com/95s7k84695a