@Ne3Taka

@Ne3Taka

新宿区四谷でコワーキングスペースを運営 。勉強会開催、キッズ向けxR教育推進。ゲーム好き、Unity 、フォトグラ、いろいろ勉強中

投稿ゲーム一覧